ТИКОВО МАСЛО

18,00 лв.
Описание: Поддържащо масло за външни дървени повърхности и дървени градински мебели 
Цвят: ClearGloss: безцветен
Маслена основа
Общи характеристики:
● Прониква дълбоко
● Подхранва и съживява
● Лесна поддръжка
● Водоотблъскващ
● Устойчив на солена вода
● Без олово
● Готов за употреба

Къде се използва:
● За външно дърво и градински мебели
● Подходящо е за цялата дървена конструкция на лодки
Подготовка на повърхността: 
● Отстранете всякакви замърсявания, масла и прах от повърхността
○ Нови дървени повърхности:
■ Шлайфайте повърхността с шкурка 80 / 120.
■ Почистете старателно праха.
○ Стари непокрити дървени повърхности:
■ Шлайфайте повърхността с шкурка 80/120 или възстановете дървесната повърхност
с помощта на HEMEL Deck Restorer.
○ Покрити дървени повърхности:
■ Не нанасяйте продукта директно върху предварително покрити повърхности.
■ Отстранете старата боя / лак от повърхността напълно с шкурка.
■ Почистете добре праха.
Приложение: ● Продуктът е готов за употреба и не изисква разреждане.
● Разбъркайте продукта добре преди употреба.
● Нанесете продукта в един слой с четка или кърпа и отстранете излишното масло
с кърпа за най-добрият резултат.
● Изчакайте 24 часа, за да изсъхне напълно.
Поддръжка (когато същият продукт е бил използван преди):
● Не нанасяйте продукта директно върху предварително покрити повърхности.
● Почистете напълно дървената повърхност от замърсявания и масло и извършете леко шлайфане.
● Почистете старателно праха.
● Повторете същия процес, както е описан в „Приложение".
● Поддръжката трябва да се повтаря всеки сезон.

Инструкции:
● САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА.
● Дръжте продукта затворен, когато не се използва.
● Общата температура на приложение на продукта е между 15oC и 25oC при относителна влажност от 40-65%.
● Съдържанието на влага в дървесината трябва да бъде макс. 20%.
● Не нанасяйте продукта под пряки слънчеви лъчи или дъжд.
● За да осигурите дълготрайна защита срещу гниене, нанесете HEMEL Timbercare Aqua
върху необработени иглолистни дървета и изчакайте 24 часа,
преди да нанесете масло от тиково дърво HEMEL.
● Продуктът трябва да се съхранява при температури между 5 ° C и 35 ° C.
● Инструментите за боядисване трябва да се почистват с разредители след нанасяне.

Предпазни мерки за безопасност:
● ИЗЛЯТА С МАСЛО ТЪКАН МОЖЕ ДА СЕ САМОЗАПАЛВА.
ТЪКАНИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАПЪЛНО ПОТОПЕНИ ВЪВ ВОДА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ.
● ИЗПОЛЗВАЙТЕ С АДЕКВАТНА ВЕНТИЛЯЦИЯ.
● За да избегнете прекомерно излагане на хим.вещество, отворете прозорците и вратите или използвайте други средства,
за да осигурите навлизане на свеж въздух по време на нанасяне и сушене.
● Избягвайте контакт с очите и кожата.
● Измийте ръцете след употреба.
● ПЪРВА ПОМОЩ: В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода.
Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава. При поглъщане незабавно се обадете
в Центъра за контрол на отравянията, в болницата или на лекар.
● Изхвърлете съдържанието / пластмасовите кутии в съответствие с националните разпоредби.
● Моля, направете справка в Информационния лист за безопасност (МSDS) на продукта за информация
за здравето и безопасността.
Сертификати : ● EN71-3 Сертификат за безопасност на играчките.
 
Доставка

Подобни продукти